Monday, 29 May 2023

อีก 3 ปีข้างหน้า คนที่มีนิสัยแบบนี้อาจจะตกงาน เพราะหุ่นยนต์จะมาทำงานแทนคุณ

09 Aug 2022
139

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จ า กกรณีที่ตลาดแรง ง า น ไทยมีแนวโน้มการปรับค่าแรงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมที่มีราคาถูกลง ทำให้แรง ง า น ไทยมีโอกาสที่จะถูกหุ่นยนต์แทนที่ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ พบว่าในช่วง 5-1O ปีที่ผ่านมา ไทยเริ่มมีการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และใช้หุ่นยนต์มากเป็นอันดับ 1O ของโลกในอุตสาหกรรมรถยนต์ ย าง พลาสติก และอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจ า กค่าแรงในอุตสาหกรรมดังกล่าวสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่น รวมถึงเป็น ง า น ที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง

อาจารย์ Li Kaifu เคยกล่าวเอาไว้ว่า… ‘ ภายใน 3-5 ปีข้างหน้าบริษัทจะเริ่มทะยอยปลดพนัก ง า น ออกเพื่อลดค่าใช้จ่าย

และ อีก 1O ปีข้างหน้า ง า น กว่า 5O% ของมนุษย์จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ ‘ เราก็เห็นว่า ในหล า ยๆโรง ง า น หล า ยๆบริษัทเริ่มใช้หุ่นยนต์และเครื่งอจักรทำ ง า น แทน

เป็นการลดค่าใช้จ่ายและลดปัญหาต่างๆได้มาก เพราะหุ่นยนต์ไม่เคยบ่น หากใครยังไม่คิดจะปรับตัว ก็อาจจะอยู่ย าก และลำบ ากมากขึ้น คน 5 ประเภท ที่อาจจะอยู่ย ากและลำบ ากขึ้น

1 คนที่ไม่รู้จักวิธีการลงทุนในตัวเอง ไม่พัฒนาตนเอง

2 คนที่ทำ ง า น กับคนอื่นไม่เป็น เก่งคนเดียว ฉายเดี่ยว คิดว่าคนอื่นทำช้า ทำไม่ถูกใจ คนแบบนี้มีแต่จะทำให้องค์กรลดประสิทธิภาพลง

3 คนที่ทำ ง า น แบบเดิมๆซ้ำๆ หล า ยคนชอบ ง า น ที่ทำแบบซ้ำๆเดิมๆทุกวัน เพราะไม่ต้องคิดอะไรมากมายให้ป ว ดหัว เช่น การแพ็คของ เรียงสินค้า ง า น ที่อาศัยการจับวาง ไม่ได้มีการคิดวิเคราะห์ หรือการตัดสินใจ เป็นการทำ ง า น แบบหุ่นยนต ก็คงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ ที่วันหนึ่งจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ เพราะหุ่นยนต์ไม่เคยหยุด ง า น ไม่อู่ ง า น ไม่ต้องพักกินข้าว หรือเรียกร้องขึ้นเ งิ นเดือน หรือสวัสดิการอะไรเพิ่ม ปัญหาก็น้อยลงต ามไปด้วย

4 คนที่จบ ง า น ก็ไม่เรียนรู้อะไรอีกแล้ว เสี่ยงที่จะ ถูกหุ่นยนต์มาแทนที่ในอนาคต

 

5 คนที่มองอะไรสั้นๆ ไม่มองไปข้างหน้า

 

นาย A และ นาย B ได้เข้าไปฝึก ง า น ที่บริษัทแห่งหนึ่ง และเมื่อเรียนจบ ก็ได้ไปทำ ง า น ในบริษัทนั้น แต่บริษัทได้เสนอให้ทั้ง 2 ไปศึกษาดู ง า น ที่สำนักต่างประเทศเป็นเวลา 2 ปี โดยได้เ งิ นเดือนแค่ครึ่งเดียว นาย A ไม่ไป แต่นาย B ไป ผ่ านไป 2 ปี นาย A ยังคงทำ ง า น ที่ตำแหน่งเดิม เ งิ นเดือนขยับขึ้น มานิดหน่อย ในขณะที่นาย B ได้กลับมาเป็นหัวหน้าคนใหม่ของบริษัท และมีรายได้หลักแสนต่อเดือน ซึ่งมากกว่านาย A ถึง 5 เท่า

จ า กตัวอย่างที่หยิบยกขึ้นมา ไม่เกี่ยวว่าเราทำอาชีพไหน เพราะหากเรายังทำตัวจำเจ ทำ ง า น เดิมๆ ไม่มีการพัฒนาตนเอง ทุกอาชีพล้วนมีโอกาสตก ง า น และมีโอกาสถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หมด

แต่ก็อย่าพึ่งตกใจไป หากเราไม่ใช่คนที่ด้อยประสิทธิภาพขนาดคนเหล่านั้น เพราะ หลายคนกำลังพูดถึงความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่หลายอย่างที่ทำได้ดีกว่าคน

ความจริงคือยังมี ง า น อีกหลายๆอย่างที่หุ่นยนต์ทำแทนคนไม่ได้ เช่น ง า น บริการที่ต้องการใช้ความเห็นอกเห็นใจที่เป็นความรู้สึกจริงๆ ซึ่งลูกค้าก็ยังต้องการสิ่งนี้จ า กคนอยู่

ซึ่งรวมถึงคนในองค์กรนั้นด้วย

แหล่งอ้างอิง bitcoretech, Human and AI Are Joining Forces โดย H. James Wilson และ Paul R. Daugherty จ า ก Harvard Business Review เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2O18 และ marketingoops 22 กันย ายน 2O2O, kapook 22 กันย ายน 2O2O

เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

ภาพจ า ก Pixabay

Facebook Comments