Tuesday, 21 March 2023

แนวคิดของคนที่มีกิน มีเก็บ ไม่มีหนี้สิน ไม่ขัดสนเรื่องเงิน

05 Aug 2022
180

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

 

เรื่องเ งิ นเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชี วิ ต เพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็มีปัญหาเรื่องนี้เช่นกัน

ลองเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองใหม่ ใครอย ากที่จะมีกินมีเก็บ ทำต าม 5 ข้อนี้ รับรองไม่ขัดสน

1.วางเป้าหมายให้ชี วิ ต

 

การวางเป้าหมายชี วิ ต จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจ นขึ้นว่า เราจะต้องเดินไปทิศทางไหน

ต้องทำอะไรบ้ าง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจ า กวางแผนชี วิ ตแล้ว

 

การวางแผนทางการเ งิ นก็สำคัญไม่แพ้กัน หากเรามีแผนทางการเ งิ นที่ดี

 

มีการแบ่งส่วนเก็บส่วนใช้ มีวินัยอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เราใช้จ่ายได้พอ และยังมีเหลือเก็บ

 

2.รู้จักเก็บออม และการล ง ทุ น

 

เมื่อเ งิ นเดือนออก ให้แบ่งเ งิ นออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก 50% สำหรับค่าใช้จ่าย

 

ที่พัก อ า ห า ร ค่าน้ำค่าไฟ และอื่นๆ ส่วนที่2 30% สำหรับจ่ายหนี้สิน บ้ าน รถ บั ต ร เ ค ร ดิ ต

 

และส่วนที่ 3 20% สำหรับเ งิ นออม ซื้ อพันธบัตร กองทุนรวม และเผื่อฉุ ก เ ฉิ น

 

การแบ่งเ งิ นออกให้เป็นสัดส่วน จะช่วยให้เรามีเ งิ นเก็บได้ง่ายขึ้น

 

เพื่อสร้างความสมดุลให้กับชี วิ ตของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

 

3.หยุดสร้างภาระให้ตัวเอง

 

หลายคนมักจะทำข้อนี้กันไม่ค่อยได้ คือการสร้างภาระให้ตัวเอง ภาระบ างอย่างก็จำเป็นที่จะต้องมีไว้

 

เช่น บ้ านที่ต้องใช้อยู่อาศัย หรือรถที่เป็นย านพาหนะ แต่สำหรับภาระบ างอย่างก็ไม่ควรที่จะมี

 

อย่างภาระค่าบั ต ร เ ค ร ดิ ต หากใครเป็นคนที่สนุกกับการรูด แล้วต้องมานั่งเ ค รี ย ดทีหลังว่าจะเอาเ งิ นไหนมาจ่าย

 

หรือชอบจ่ายขั้นต่ำ ขอให้คุณหยุดพฤติกรรมแบบนี้ซะ เพราะมันกำลังสร้างนิสัยมักง่ายให้กับคุณ

 

เป็นการเอาเ งิ นในอนาคตมาใช้ โดยที่คุณก็ยังไม่มีจ่าย

 

และด อ ก เ บี้ ยบั ต ร เ ค ร ดิ ตก็มหาโ ห ด รูดแค่เท่าที่จำเป็นแล้วจ่ายคืนทันทีจะดีกว่า

 

4.สร้างอาชีพที่ 2 หารายได้เสริม

 

การทำงานมีรายได้แค่ทางเดียว จะทำให้คุณลำบ าก หากเกิดเห ตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

 

อย่างเช่น โค วิด-19 ที่ทำให้หลายๆคนต้องตกงานเป็นเวลานาน หลายๆอาชีพที่มองว่ามั่นคง

 

ไม่ตกงานแน่นอน ก็ยังไม่รอด ซึ่งอนาคตไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า

 

ดังนั้นการมีอาชีพที่ 2 หรือรายได้ทางอื่นเพิ่มขึ้น จะช่วยให้เรามีทางสำรองในการหาเ งิ นได้

 

และถึงงานประที่เป็นรายได้หลักของเราจะยังดีอยู่ การมีรายได้เสริมก็ยิ่งช่วยลดความเสี่ยง

 

และสร้างความมั่นคงให้เราได้มากขึ้น บ างคนอาจจะมีรายได้จ า กงานเสริมมากกว่างานประจำซะอีก

 

5.หยุดเป็นนักโชคลาภการเสี่ยงดวง

 

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวพากเ งิ นไปจ า กคุณได้ง่ายมากๆ หายวับไปกับต า

 

ไม่มี ดอกออกผลให้เห็นเหมือนการนำเ งิ นไปล ง ทุ น แต่บ างคนก็เข้าข้างตัวเองและคิดว่ามันคือการล ง ทุ นอย่างหนึ่ง

 

ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลย มันอาจจะยิ่งเพิ่มพูนหนี้สินให้คุณและพอกขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้สักที

 

 

 

ขอบคุณ : จั น ท ร์ เ จ้ า

เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments