Thursday, 8 December 2022

7 คำถามไว้รับมือกับลูกเวลาดื้อมากๆ เขาจะเชื่อฟังมากขึ้น

24 Jul 2022
133

เวลาที่ ลูก ๆ ของคุณ ทำผิดสิ่งที่พวกเขากลัวก็คือ “การถูกพ่อแม่ตำหนิหรือต่อว่าอย่าง รุ น แ ร ง และ การถูก ล ง โ ท ษ” สิ่งเหล่านี้จะยิ่งทำให้ลูกๆต่อต้านคุณมากยิ่งขึ้นดังนั้น พ่อแม่สมัยใหม่

ควรรู้จักวิธีสอนเขาด้วยหลักการที่มีเห ตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ ไม่เช่นนั้น ลูกของคุณก็ จะกลายเป็นคนที่ใช้แต่อารมณ์ไม่ฟังเห ตุผลเช่นกันและคำถามเหล่านี้จะช่วยให้ลูก เชื่อฟังคุณมากยิ่งขึ้น

ข้อที่ 1 เกิดอะไรขึ้นหรือลูก พ่อแม่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เปิดโอกาสให้ ลู ก ได้พูดบ้างไม่ควรด่วนตัดสินใจด้วยตัวเอง แม้ว่า เขาจะทำ ผิ ด จริงก็ตาม

เขาจะยินดีที่จะยอมรับความผิดของเขาที่สำคัญไม่ควรต่อว่าลูก แต่ให้ทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากมุมมองของลูกเพื่อให้เราได้เข้าใจเขาได้มากขึ้น

ข้อที่ 2 หนูอย ากให้พ่อแม่ทำอะไรดี หากลูกเอ่ยปากให้พ่อแม่ช่วยอะไรเขาสักอย่างคนเป็นพ่อแม่ต้องสนับสนุนและ ช่วยเหลือลูกอย่างเต็มที่เพราะ พ ลั ง สนับสนุนของพ่อแม่จะส่งความเข็มแข็ง ไปถึงลูกทำให้เขามีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น

ข้อที่ 3 ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้แล้วหนูจะเป็นอย่างไร เราต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่จะตามมาหรือผล ที่จะตามมาถ้าแก้ปัญหาด้วยวิธี ที่ลูกพูดมาเพื่อให้เขารู้ว่า

เขาทำแบบนี้จะได้รับผลแบบนี้เขาจะสามารถรับผล ที่ตามมาได้ไหมการทำแบบนี้จะส่งผลให้ลูกเชื่อใจคุณและเมื่อเขามีปัญหาอะไร เขาจะมาปรึกษาคุณ

ข้อที่ 4 ถ้าหนูทำผิดอีกคราวหน้าพ่อแม่ต้องทำยังไง ให้เวลาลูกให้โอกาสเขาได้ทบทวนตัวเอง ให้เขาได้ตัดสินใจและคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา ด้วยตัวเอง

แล้วรอดูว่าเขาจะมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไหม ผู้ใหญ่อย่างเราอาจจะคิดว่าลูกไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเองได้เพราะ อายุยังน้อยแต่จริงๆ แล้วเมื่อถึงที่สุดลูกๆ จะมีความสามารถและวิธีการแก้ไขปัญหา ได้เองในที่สุด เหมือนกับสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดนั่นเอง

ข้อที่ 5 หนูต้องการแบบไหนจ๊ะ เมื่อเราถามคำถามนี้กับลูกไปไม่ว่าเขาจะตอบอะไรกลับมาอย่าเพิ่งตัดสินหรือ แสดงความรู้สึกอะไรไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวทำใจให้สงบไว้แล้วตั้งคำถามต่อไป

ข้อที่ 6 หนูคิดว่าพ่อแม่ต้องทำยังไงกับความผิดของหนู

เราสามารถหาทางออกและคิดแก้ปัญหาไปพร้อมกับลูกได้อาจจะเป็นการเสนอแนะ แนวทางให้เขาให้เขารู้สึกถึงการร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกันกับคุณและเราก็ต้องให้เกียรติ ความคิดเห็นของลูกด้วยเช่นกัน

ข้อที่ 7 หนูรู้สึกยังไงบ้าง หนูคิดอะไรอยู่ ปล่อยให้เขาได้แสดงออกหรือพูดถึงความรู้สึก

ของเขาออกมาอย่าเพิ่งเข้าไปสั่งสอน อะไรเขาเวลาแบบนี้ เพราะเวลาที่คนเรามีอารมณ์ติดค้างอยู่ ต่อให้ใครพูดอะไรไป ก็ ไม่ฟังไม่รับเข้าหัวอยู่แล้วต้องรอให้อารมณ์เย็นลงซะก่อน

ขอบคุณข้อมูล : b i t c o r e t e c h

Facebook Comments