Friday, 31 March 2023

อย่าจ่ายเงินซื้อศั ต รู เริ่มเพราะอยากช่วย สุดท้ายความ ซ ว ย จะมาเยือน

24 Jul 2022
1600

ข้อที่ 1 ให้เงินคนอื่นยืม เท่ากับจ่ายเงินซื้อ ศั ต รู อย่าเอะอะก็อยากยืมเงินใครๆ และอย่าอะไรๆก็ให้เงินเขายืมความ สู ญ เ สี ย หลังจากให้เงินคนอื่นยืมไม่ใช่เ งิ น แต่เป็นมิตรภาพ จุดเริ่มต้นเพราะคุณอยากช่วย แต่สุดท้ายความ ซ ว ย จะมาเยือน

ข้อที่ 2 ส่วนมาก คนที่ให้เ งิ นเขายืมเ งิ น มักจำได้ แต่คนที่ไปยืม เ งิ น เขามามักจะลืม คนให้ ยื ม ไม่กล้าทวง คน ยื ม ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ทุกครั้งที่เจอหน้ากันคนให้ ยื ม กลับรู้สึกก ร ะ อั ก ก ร ะ อ่ ว น ส่วนคนยืมกลับไม่รู้สึกอะไร!

ข้อที่ 3 คนที่ถูกยืม เ งิ นกลัวถูกยืมเป็นครั้งที่สอง เอาไปเอามา เสียทั้ง เงิ น เสียทั้งเพื่อน

ข้อที่ 4 ก่อนมายืม เ งิ น คบหาเป็นเพื่อนหลังยืม เ งิ น ไปกลายเป็นพี่ใหญ่ พอเอา เ งิ น มาคืนทำตัวยังกับเป็นผู้มีพระคุณ

ข้อที่ 5 อย่าให้คนที่ไม่สนิทยืม เ งิ น เพราะคนที่เขาสนิทไม่มีใครให้เขายืมแล้ว

ข้อที่ 6 หากกำลังคบหากันเป็นแฟน เมื่ออีกฝ่ายเอ่ยปากขอยืม เ งิ น จงปลีกตัวออกห่างในทันทีเพราะหากเขาและเธอไม่ได้ห ล อก ล ว ง คุณ เขาและเธอก็อาจเป็นคนไม่เอาถ่านหากให้ยืม ก็ต้องเตรียมใจกับความสัมพันธ์ที่กำลังจะเปลี่ยนไป

ข้อที่ 7 จำไว้นะ ที่ให้เธอ ยื มเ งิ น ในตอนนั้นไม่ใช่เพราะฉันมี เ งิ น มากแต่เพราะน้ำใจที่อยากให้เธอผ่ านเรื่องร้ายไปได้ด้วยดีที่ให้ยื ม นั้นไม่ใช่แค่ เ งิ น แต่มันคือความเห็นใจ ความเชื่อใจ

ข้อที่ 8 หากคนที่เคยยืมเงินกลับมายืมเ งิ นอีกเป็นครั้งที่สอง ทั้งๆที่ครั้งแรกยังไม่คืนคนแบบนี้ไม่เคยสำนึกคุณเ งิ น ที่คุณให้ยืมไปครั้งแรก แต่เขาจะโ ก ร ธ แค้นที่คุณไม่ให้เขายืมอีกในครั้งที่สอง

หากจะหมางใจกันเพราะไม่ให้ยืมเ งิ น ก็หมางใจตั้งแต่ครั้งแรกเถอะอย่ าให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจ ทั้งๆที่เคยให้ยื มไปแล้วครั้งหนึ่ง

ขอบคุณข้อมูล : นุ ส น ธิ์ บุ ค ส์ เรียบเรียงโดยเพจสายบุญ

Facebook Comments