Thursday, 30 March 2023

กรรมวิธีการเพาะเห็ดโคน ทำครั้งเดียว กินตลอดชาติ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

เห็ดโคน เป็นเห็ดชนิดหนึ่ง สามารถเจริญเติบโตได้ดี ในสภาพของธรรมชาติ ที่มีความชุ่มชื้น และมีอุณหภูมิที่พอเหมาะ เห็ดจะมีรูปร่างเหมือนเห็ดทั่วไป คือจะมีก้านเห็ด และมีหมวกเห็ดโคน มีดอกใหญ่ และที่สำคัญ มีกลิ่นเฉพาะตัว เมื่อพื้นที่นั้นๆมีความชื้น และอุณหภูมิที่พอเหมาะสม จะเกิดเป็นดอกเห็ดที่มีคุณภาพ และดูน่ากิน โดยปกติแล้ว

เห็ดโคน จะมีราคาที่สูงมาก เนื่องจ า กเป็นเห็นที่หาได้ย าก นอกจ า กนี้ ยังออกผลผลิตให้ทานเพียงหนึ่งครั้ง ในแต่ละปี จึงทำให้มีชาวไร่ชาวเกษตรกร จำนวนหนึ่งคิดหาวิธี การเพาะเห็ดโคน วงจรชี วิ ตของเห็ดโคน ต้องพึ่งพาปลวกเข้ามาช่วย จ า กข้อมูลทางวิท ย า ศาสตร์ระบุว่าปลวกงานจะนำเอาสปอร์ ซึ่งเป็นหน่วยขย า ยพั น ธุ์ ที่มีขนาดเล็กมาก ทำหน้าที่เช่นเดียวกับเ ม ล็ ดพืชอื่นๆ ไปปลูกในรัง ให้เป็นอาหารของป ล ว ก วัยอ่อน ส่วนสปอร์ ที่หลงเหลือ เมื่อได้รับความชื้นในฤดูฝน ก็จะเติบโตโผล่พ้นผิวดินขึ้น มาปรากฏให้เห็น

สาเหตุที่เห็ดโคนมีราคาแพง

1. เห็ดโคนเป็นเห็ดที่มีวงจรชี วิ ตสั้น ใช้เวลาเพียง 3-5 วัน ตั้งแต่ออกดอกจ นเหี่ยวเฉา

2. เห็ดโคนมีการเ สื่ อ มสภาพหลังจ า กเก็บมาที่ค่อนข้างรวดเร็ว ในสภาพที่เห็ดสดเพียง 5 ชม. เห็ดก็จะเริ่มเสียและในสภาพเห็ดสดที่เปียก เพียง 2-3 ชม.

3. พื้นที่เหมาะสมที่เห็ดโคนจะขึ้นได้มีอ ย่ า งจำกัด เนื่องจ า ก ต้องเป็นดินที่มีปลวกหรือจอมปลวก อุณหภูมิต้องเหมาะสม ความชื้นต้องเพียงพอ จึงทำให้ในประเทศไทยมีไม่กี่จังหวัดที่มีเห็ดโคนขึ้น ได้

4. พื้นที่เห็ดโคนออกดอก มักถูกเก็บเป็นความลับ เนื่องจ า กคนที่รู้แหล่งกลัวคนอื่นเข้าไปคอยเก็บก่อน

5. เห็ดโคนในปัจจุบันนี้ยังเพาะเลี้ยงไม่ได้ จึงทำให้มีราคาสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดมาก

วิธีเพาะหรือปลูกเห็ดโคน ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน

1.เริ่มจ า กนำจาวปลวก ที่อยู่ภายในจอมปลวก

2.มีขนาดใกล้เคียง กับกะลามะพร้าว แบ่งครึ่ง

จอมปลวกหนึ่งรัง จะมีจาวปลวกหลายอัน มีลักษณะเบ า โปร่ง มีรอยทางเดิน ซอกแซก ทะลุถึงกันได้ จาวปลวกน่าจะเป็นสวนปลูกเห็ดอ่อน เพราะมีเส้นใยข าวเต็มไปหมด สามารถพัฒนาเป็นดอกเห็ดต่อไป

3.บทให้จอมปลวก เป็นฝุ่นโปรยลง บนข้าวเหนียวนึ่งสุก ทิ้งให้เย็น

4.เติมน้ำเล็กน้อยแล้วคลุกให้เข้ากัน

5.นำไปห มั ก ในถังพลาสติก ปิดปากถังด้วยผ้าข าวบ าง

บ างท่านอาจฉีกหมวกเห็ดโคน ผสมลงไปด้วยก็ได้ เก็บในร่ม ปล่อยให้เส้นใยเจริญเติบโตเอง เพิ่มปริมาณจ นมองเห็นสีข าวชัดเจ น ใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ จึงนำไปหว่าน ในสวนในร่มรำไร อ ย่ าให้แสงแดดจ้า ในช่วงแล้งควรสับฟางข้าว เพิ่มเป็นอาหารชั้นดีของเห็ด

นิยมนำมาประกอบอาหารที่หลากหลาย โดยรสชาติของเห็ดมีรสชาติที่ดีน่ารับประทาน จึงจัดเป็นเห็ดหาย า ก ที่ต้องหาต ามป่าต ามเข า ที่ห่างไกลจ า กความเจริญ

ขอบคุณที่มาเนื้อหาโดย me-panya เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments