Tuesday, 29 November 2022

แยกกระเป๋า ใช้จ่ายเป็น เห็นเงินออม (เทคนิคออมเงินให้เห็นผล)

16 Jul 2022
147

“แยกกระเป๋า ใช้จ่ายเป็น เห็นเงินออม” คำกล่าวนี้ไม่เกินจริงค่ะ วันนี้เราจะพาทุกๆคนมาอ่านข้อดีของการแยกกระเป๋าเงินออกเป็น 2กระเป๋า

ข้อที่ 1. กระเป๋าใช้ : เอาไว้ใช้จ่ายอย่างเดียว

กระเป๋าส่วนนี้สำหรับใช้จริง ๆ ค่าใช้จ่ายหลัก ๆ 3 ข้อ คือ เคลียร์หนี้สินรายเดือน ใช้จ่ายเรื่องส่วนตัว เรื่องสำคัญในครอบครัว เราควรแยกไว้ที่กระเป๋านี้ทั้งหมดครับ

เคล็ดลับสำคัญของกระเป๋าใช้ คือ การจดบัญชีรายรับรายจ่าย เริ่มแรกผมจะเขียนไว้ก่อนเลยว่า ตอนนี้มีรายการหนี้สินอะไรบ้าง รวมแล้วเป็นจำนวนเท่าไหร่ มันจะทำให้ผมรู้ว่า จะสร้างหนี้เพิ่มได้อีกหรือไม่ จะได้ไม่มีหนี้สินติดตัวมากเกินไป

ข้อที่ 2. กระเป๋าเก็บ : เก็บออมเงินอย่างเดียว

กระเป๋าเก็บนี้ผมตั้งใจจะไม่หยิบมาใช้เลยครับ เพราะผมจะออมเพื่อเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ เช่น ใช้เวลาฉุ ก เฉิ นเจ็ บ ป่ วย เคล็ดลับง่าย ๆ เริ่มจากวันที่เงินเดือนออก

ผมจะหัก 10% ของเงินเดือน เช่น เงินเดือน 12,000 บาท ผมจะเก็บ 1,200 บาท ไว้กับกระเป๋าเก็บเลยครับ ไม่เอามาปนกับกระเป๋าใช้ ส่วนวิธีเก็บ ผมแนะนำให้เปลี่ยนจากหยอดกระปุก มาเป็นการเปิดบัญชีออมทรัพย์ที่ธนาคารแทนครับ เงินกระเป๋าเก็บสามารถนำออกมาใช้ได้ยากเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับ

กาที่เรามี 2 กระเป๋าแยกเป็น “กระเป๋าเก็บและกระเป๋าใช้” จะทำให้เรารู้ว่า เงินก้อนไหนเก็บไว้เพื่ออนาคต และเงินก้อนไหนเอาไว้ใช้ในปัจจุบัน มันช่วยให้เราจัดการเรื่องเงินได้ง่ายขึ้น ชีวิตเราก็จะมีเงิน ออมไว้ใช้ยาม ฉุ กเ ฉิ น

ขอบคุณข้อมูล : t i d l o r

Facebook Comments