Thursday, 9 February 2023

อ่านเพื่อเตือนสติลูกทุกคน..ทำไมแม่เอาแต่ขอเงิน

15 Jul 2022
166

วันนี้แอดมินมีเรื่องราวดีๆที่อยากให้ทุกๆท่านได้อ่านกันค่ะ เป็นเรื่องราวที่อ่านแล้วจะได้ข้อคิดมากมาย ลองมาอ่านกันดูนะคะ

อันพระคุณแม่ นั้นก็หาที่เปรียบเทียบไม่ได้ ยิ่งกว่าท้องฟ้ามหาสมุทรนั่นเอง ฉะนั้น ไม่ว่าเราจะตอบแทน พระคุณท่านอย่างไรก็ไม่มี วันทัดเทียมกับพระคุณ ที่ท่านทำให้เราเกิดมาได้ อย่างเรื่องต่อไปนี้ ที่อย ากจะฝากให้เป็นข้อคิด กับใครหลายๆ คน

เรื่องมีอยู่ว่า มีชายหนุ่มคนหนึ่ง เพิ่งเป็นเศรษฐีด้วย ลำแข้งตัวเอง เมื่อไม่กี่ปีก่อนม ารดา ของเขา สิ้น ที่บ้านนอกเขาไป ร่วมงาน ทั้งๆ ที่เขาไม่ชอบคุณแม่เลย เพราะคุณแม่ของเขาเอา แต่ข อ เ งิน จากเขา

เดือนไหนที่เขาไม่ได้ส่งเงิน กลับบ้าน แม่ของเขาจะโทรมาเปิดปาก ก็ด่ า ขโมงโฉงเฉง เป็นแม่ประเภทที่เอาแต่ เ งิ นจริงๆ

ยิ่งร ว ย มากขึ้นเท่าไร แม่ก็ยิ่งขอเ งิ น มากขึ้น เท่านั้น แต่เมื่อกลับถึงบ้าน เขาก็ยังอดร้องไห้โฮ ไม่ได้เพราะเขายังตะขิตตะขวงใจ ที่ต้องไปทำงานไกลๆ

ไม่ได้อยู่ดูแล คุณแม่แม้จะเป็นแม่ที่ “เอาแต่เ งิ น” เขาก็ยังอดรู้สึก ติดค้างคุณแม่ไม่ได้ หลังงานจบ ก่อน ที่เขาจะกลับ พี่ใหญ่ของเขาได้

ยื่นซองเล็กๆ ซองหนึ่งให้เขาบอกว่า คุณแม่สั่งนัก สั่งหนาว่า ต้องมอบให้เขา เขาเปิดซองออกอย่างระมัด ระวังในนั้น มีสมุดเงินฝาก ธนาคารเล่มหนึ่ง

และจดหมายฉบับหนึ่ง สมุดเงินฝากเป็นชื่อของเขา มีเงินฝากเป็นหลายสิบ ล้านบาทในจดหมายเขียนว่า

“ลูกชายในบรรดาลูกๆ ของแม่คน ที่ทำให้แม่กังวลมากที่สุด คือลูกตั้งแต่เล็ก ลูกไม่ขยันเรียน หนังสือสุ รุ่ ยสุ ร่ า ย แถมใจกว้างกับเพื่อนฝูง

พอลูกจะขอมาสู้ในเมืองหลวง แม่ก็กังวลเพียงว่า ลูกจะตก ร ะกำ เป็น ไ อ้ จ ร จั ด

ดังนั้น แม่จึงบังคับให้ลูกส่งเ งิ นกลับมา ให้แม่ทุกเดือน เพื่อจะได้กระตุ้ น ให้ลูกไปหาเงินให้มากขึ้นในขณะเดียวกัน

ก็เป็นการช่วยลูกเก็บ เ งิ น อีกทางหนึ่งเ งิ น ที่ลูกให้แม่แม่ไม่ได้ ใช้แม้แต่แดงเดียว พี่ชายของลูกดูแล แม่ดีอยู่แล้ว ตอนนี้ ลูกเอาไปใช้ให้คุ้มเถิด”

พอ อ่ านจบเขา ทรุ ด ลงบนพื้น ท รุ ด อยู่เช่นนั้นเป็นนานๆ ถ้ายังมีพ่อแม่อยู่ ก็แค่ทำหน้าที่ลูกให้ดี ที่สุดอย่าทำอะไร ที่จะรู้สึก เสี ย ใจ ภายหลังก็พอ

ขอบคุณข้อมูล : p o s t s a b a i d e e

Facebook Comments