Tuesday, 29 November 2022

อยากเป็น “เถ้าแก่เงินล้าน” ไม่ควรทำนิสัย 9 ข้อนี้

15 Jul 2022
68

ข้อที่ 1 อย่าใช้จ่ายเงินโดยที่ไม่มีการบันทึกรายรับรายจ่าย เพราะหากว่าไม่มีการบันทึกมันไว้ คุณก็จะไม่มีทางรู้อีกเลยเช่นกันและเมื่อนานไปเงินส่วนเหลือใช้พวกนี้ มันก็จะสะสมมากขึ้นเป็นก้อนใหญ่และทําให้คุณไปไม่ถึงฝั่งฝันได้ในที่สุด

ข้อที่ 2 อย่าใจร้อน การจะล ง ทุ น ทําธุรกิจซักอย่าง คุณจะต้องตรวจสอบ ข้อมูลในด้านต่างๆ อย่างรอบคอบถี่ถ้วนเสียก่อน

ไม่ว่าจะเป็นทําเลที่ตั้งว่าเหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจหรือเปล่าเช่น เปิดธุรกิจร้านอ า ห า รแต่ทําเลที่เปิดอยู่ในตรอกที่ ไม่ค่อยมีคนผ่าน ไม่มีโรงงาน ไม่มีบริษัทที่มีพนักงานประจําจํานวนมาก

ข้อที่ 3 อย่าเลี่ยงคําติเตียน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อย ากพัฒนาธุ ร กิ จแล้วล่ะ ก็รู้ไว้เลยว่าปกติแล้วคนที่จะติเตียนคุณเนี้ย มีแค่ 2 ประเภท คือ คนที่ อิ จ ฉ า คุณ

กับคนที่รักและเป็นห่วงคุณเท่านั้นต่างกันตรงที่ว่าคนที่ อิ จ ฉ า นั้นจะติเตียนลับหลังคุณ แต่คนทีรักและเป็นห่วงคุณนั้นจะติเตียนคุณ ต่อหน้าตรงๆ

ข้อที่ 4 อย่าตกยุค ข้อมูลข่าวส า รสําคัญมากสําหรับทุก ธุรกิจ ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง ข่าวเทคโนโลยี

ข้อที่ 5 อย่าถอดใจถ้าการดําเนินธุรกิจยังไม่ครบรอบ คนทําธุรกิจส่วนหนึ่งมักถอดใจล้มเลิก ธุรกิจไปกลางคันเสียก่อน เพียงเพราะเจอปัญหาบางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน พย าย ามมองในระยะย าวไว้

การทําธุรกิจก็ต้องมีอุปสรรคบ้างเป็นธรรมดา เป็นบททดสอบว่าหากคุณไปอยุ่ในจุดที่สูงกว่านี้ ปัญหาหนักกว่านี้คุณพร้อมจะรับมือมันหรือเปล่า

ข้อที่ 6 อย่าอคติกับธุรกิจของตัวเอง เมื่อใดก็ตามที่คุณมี อคตินั่นนแสดงว่าคุณกําลังถอดใจ ต้องลองมองย้อนกลับ ในข้อแรกว่าก่อนการเริ่มธุรกิจนั่นคุณก็ยังคงมีความเชื่อมั่นในธุรกิจของคุณเลยว่ามันจะป ระ สบ ความสํา เร็ จ

และไปรอดในที่สุดแล้วแค่เพียงอุปสรรคเล็กน้อยคุณก็เริ่มมีอคติแล้วธุรกิจของ คุณมันจะไปรอดได้อย่างไร

ข้อที่ 7 อย่าหมิ่นเงินน้อย ธุรกิจในช่วงเริ่มต้น นั่นจะทําเงิน ได้ไม่มากเท่าที่ควรอาจเรียกได้ว่าไม่คุ้มเลยก็ว่าได้ แต่ในเมื่อคุณผ่านข้อห้ า ม

ข้อแรกมาได้แล้วนั่นแสดงว่า คุณเองก็มีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจของคุณจะสามารถเติบโตได้อย่างแน่นอน

ข้อที่ 8 อย่าให้คนอื่นทํางานให้ ฟังแล้วเหมือนกับขัดหลัก การบริษัทห้างร้านใหญ่ๆ แต่มันคือหลั กสําคัญ เพราะว่าคุณเป็นเจ้าของธุ รกิ จคุณต้องรู้ขั้นตอนของธุร กิ จทุกอย่าง

รู้ปัญหาทุกอย่างและรู้วิธีแก้ปั ญ ห า ทุกอย่างถึงแม้ว่าธุรกิจของคุณจะเติบโตขึ้นมาจนมีพนักงานหลายร้อย

ข้อที่ 9 อย่าปล่อยให้ ร่ างก าย อ่อนแอ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเตรียมพร้อมไว้สู้กับปัญหา

ขอบคุณข้อมูล : s m e l e a d e r

Facebook Comments