Thursday, 21 September 2023

ปลูกมะเขือในกระถางไว้กินเอง ต้นเดียวดกเก็บกินแทบไม่ทัน

13 Jul 2022
242

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

มะเขือเปราะ ถือเป็นไม้ล้มลุกอายุยืนเกิน 1 ปี และสามารถปลูกได้กับดินแทบทุกชนิดดูแลง่าย โดยจะออกผลให้เก็บตลอดทั้งปี สามารถปลูกเป็นพืชผักสวนครัวกินเองได้ปลูกต้นเดียวก็สามารถเก็บผลกินได้ตลอด

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ต้นกล้ามะเขือเปราะ

2. ดินสำหรับปลูก

3. ปุ๋ยคอก

4. กระถาง

5. ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 (ถ้ามี)

วิธีการปลูกมะเขือเปราะในกระถาง

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำต้นกล้ามะเขือเปราะ โดยเลือกกล้าที่มีใบจริง 3-4 ใบ และมีความสูงของต้น 7-10 เซนติเมตร

2 เตรียมดินใส่กระถางปลูกโดยให้ผสมดินร่วนผสมกับปุ๋ยคอกในอัตราส่วน 2 : 1 โดยผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว

3. จ า กนั้นให้นำกล้ามะเขือเปราะมาลงปลูกในกระถางกลบดินให้แน่นดีแล้วรดน้ำต ามให้ชุ่ม แล้วนำกระถางไปตั้งไว้ในที่แดดส่องถึง

4. เมื่อปลูกมะเขือมาได้ 7-10 วัน ให้เริ่มใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 ต้นละ 1/4 ช้อนชา โดยอย่าโรยให้ชิดโคนต้น แล้วรดน้ำต ามทันทีเพื่อเจือจางปุ๋ย โดยให้ทุกๆ 15วัน/ครั้ง

5. ปลูกจ นครบเวลา 40-60 วัน ต้นมะเขือเปราะก็จะเริ่มเกิดผลออกมาให้เห็น ช่วงนี้ก็สามารถเก็บผลผลิตมาทำอาหารได้เลย

6. เมื่อเก็บผลผลิตไปแล้วหนึ่งรุ่นให้บั ง คั บมะเขือแตกกิ่งใหม่และออกผลดกอีกครั้งด้วยการตั ดแต่งกิ่งที่เคยออกผลผลิตแล้ว วิธีนี้จะกระตุ้นการออกผลอีกครั้ง ให้หมั่นทำทุกๆ 2-3 เดือน

ปลูกมะเขือในกระถางได้ผลผลิตดีไม่แพ้กับปลูกลงแปลงโดยตรงสามารถเคลื่อนย้ายง่ายและต้นมะเขือได้รับสารอาหารเต็มที่ค่ะ

เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments