Sunday, 26 March 2023

เรื่องจริงที่อยากให้อ่าน คนที่ชอบใช้เงินฟุ่มเฟือยเพื่อให้ตัวเองดูดี

08 Jul 2022
190

วันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้อ่าน อยากจะช่วยเตือนสติเรื่องการใช้เงิน แอดมินเชื่อว่าบทความนี้จะช่วยให้คิดอะไรดีๆได้เยอะมาก

ถ้าคุณ มีเงินเดือน 15,000 บาท เดือนนึงทำงาน 22 วัน วันละ วันละ 8 ชั่วโมง เดินทาง ไป-กลับ 2 ชั่วโมง เป็น 10 ชั่วโมงเท่ากับคุณทำงานเดือนละ 220 ชั่วโมง

คุณจะมีค่าแรงคิดเป็นชั่วโมงละ 68 บาท หรือ ตีเป็นตัวเลขกลมๆ ง่ายๆ 70 บาท/ชั่วโมง

ถ้าคุณกินกาแฟแก้วละ 140 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 2 ชั่วโมง เพื่อกาแฟแก้วนั้น

ถ้าคุณกินบุฟเฟ่หรูมื้อละ 350 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 5 ชั่วโมงเพื่อกาแฟแก้วนั้น

ถ้าคุณซื้อโทรศัพท์เครื่องละ 30,000 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 428 ชั่วโมงเพื่อมือถือเครื่องนั้น

ถ้าคุณซื้อกระเป๋าแ บ ร นด์เ น มราคา 70,000 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 1,000 ชั่ วโมงเพื่อกระเป๋าใบนั้น

อายุเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่ 70 ปี หรือ 613,200 ชั่วโมง ถ้านอนวันละ 8 ชั่วโมง เราจะเหลือชีวิตที่รู้สึกตัวเวลาที่ตื่นนอ นอยู่ 408,800 ชั่วโมง แต่ละชั่วโมงถูกใช้ไปแลกกับอาหาร สิ่งของ และของฟุ่ มเ ฟื อ ย อื่นๆ แค่เพื่อตอบสนองกิเ ล สส่วนตัว

หรืออาจแค่เพื่ออยา กให้มีหน้ามีตา ในสังคมไม่ได้บอกว่า ห้า มซื้อ ห้า มฟุ่ มเฟื อย หรือทำแบบนี้แล้วผิ ด อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนแต่ ประเด็นคือถ้าซื้อน้อยลง คุณก็จะมีเวลาใช้ไปกับสิ่งที่รัก คนที่รักเพิ่มขึ้น

คุณมีเงินมากหรือน้อยไม่สำคัญที่สำคัญคือ คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่เชื่อมั่นในกา แฟ รา คา แพง กระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูรถหรู ที่ต้องก้มหน้า ก้มตา ผ่อนของเหล่านี้ อาจดูดีดูเท่

แต่ถ้าความสามารถและ ร า ยได้เรายังไม่พออย่า ใช้ชีวิตเกินตัว คนที่ฟุ่มเฟือยแล้วไม่เ ดื อ ด ร้ อ นก็มี เพราะเขามีกำลังซื้อแต่ส่วนใหญ่ ก็ไม่ใช่แบบนั้นทำไป

เพราะหน้าใหญ่ใจโต ความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณจะเป็นตัวตัด สินว่าคุณจะกล้าเชื่อมั่นในอะไรสักอย่า ง ไหมกล้าที่จะเดินสวนทางกับ แนวคิดส่วนใหญ่ในสังคมไหม

ถ้าคุณไม่กล้า เชื่ออะไรสักอย่า งคุณก็จะไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย แล้วเมื่อคุณไม่เริ่มต้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่ า งก็คงเป็นไปแบบเดิม ในแบบที่กระแสสังคม พ า ไป

ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอย่างเช่นตอนนี้ เราควรเก็บเงินเอาไว้บ้าง เพราะหากเกิด เหตุการณ์ฉุ กเฉิ น หรือมีเหตุจำเป็นให้ต้องใช้ เ งิ นขึ้นมา เราจะได้มีเงินสำ ร อ ง เอาไว้ใช้จ่ า ย ในอนาคต

ขอบคุณบทความดีๆ : b e a u t i n f o

Facebook Comments