Tuesday, 7 February 2023

4 ข้อคิดเตือนสติ ถ้าคุณอ่านแล้วจะรู้สึกว่าชีวิตมีค่ามากๆ

05 Jul 2022
152

วันนี้เรามีข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตมาฝากทุกๆคนกันค่ะ

ข้อแรก. ให้อภัยอดีต ปล่อยวางในชีวิตอย่างหนึ่งที่เราความทำให้ได้ก็คือ ปล่อยวางเรื่องราวในอดีตลงเสียบ้าง

การให้อภัย ทั้งคนอื่น และตัวเราเอง หากเรามองเห็นได้ว่า เหตุการณ์นั้นเป็นสิ่งที่ผ่านเลยไปแล้ว ไม่อาจหวนกลับมาแก้ไขได้อีก

ข้อสอง. หยุดกังวลเรื่องอนาคต เราไม่สามารถรู้ได้ว่า เราจะมีชีวิตต่อไปได้ยาวนานแค่ไหน เมื่อมองเห็นว่า ชีวิตของเราไม่แน่นอน

การทำวันนี้ให้ดีที่สุด และกลับมามีความสุขอยู่กับปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่ดีกว่า การมีความสุขตั้งแต่วันนี้

ข้อสาม. ฝึกการให้และแบ่งปัน ถ้าเราสามารถสละสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้อยู่เรื่อย ๆ ได้ จะทำให้เราสามารถปล่อยวางเรื่องใหญ่ต่าง ๆ ได้มากขึ้น

ข้อสี่. ปล่อยให้มันเป็นไป อีกหนึ่งการปล่อยวางในชีวิต ก็คือเราสามารถวางแผน และสร้างเป้าหมายให้ตัวเองได้

แต่ไม่ต้องยึดติดว่า ทุกสิ่งจะต้องดำเนินไปตามแผนที่วางไว้เสมอไป แผนมีเพื่อเป็นแผนที่บอกทาง แต่การเดินทางจะบอกถึงการใช้ชีวิตที่แท้จริง ฉะนั้น เมื่อวางแผนแล้วก็จงทำให้เต็มที่ แล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไป

Facebook Comments