ทำบุญ

ไอเดียการเปลี่ยนเครื่องตัดหญ้า ให้กลายเป็นเครื่องสูบน้ำ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

ในช่วงหน้าแล้ง อาจจะเป็นช่วงที่เกษตรหลายท่านคงจะไม่ชอบ เพราะว่าทำให้พืชข าดน้ำ และทำให้ผลผลิตลดลงด้วย ถ้าจะซื้อเครื่องสูบน้ำ ก็ราคาแพงเหลือเกิน กลัวได้ไม่คุ้มเสีย สำหรับวันนี้ผมจะพาไปดูไอเดีย การเปลี่ยนเครื่องตัดหญ้า ให้กลายเป็นเครื่องสูบน้ำพลังสูงและมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานได้เช่นกัน

ก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่าไอเดียนี้เป็นของ คุณวิไลกับคุณพรรณี นาลา สามีภรรย าเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพทำนา ได้ผุดไอเดียดังกล่าวขึ้น โดยกล่าวว่าในที่นาของตน นั้นไม่มีระบบชลประทาน แต่จำเป็นต้องใช้น้ำอ ย่ า งมาก จึงเริ่มมองหาของใกล้ตัวมาทำประโยชน์ ทำการดัดแปลง เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย มาเป็นเครื่องสูบน้ำแทน ไแดูวิธีการทำกันเลย

วิธีการเปลี่ยนเครื่องตัดหญ้า ให้กลายเป็นเครื่องสูบน้ำ

1.เริ่มจ า กทำการ เปลี่ยนชุดใบตัดหญ้าออก

2.ใช้ชุดหัวปั๊ม น้ำเข้ามาสวมแทนที่

3.เริ่มต่อ สายย า งออกไปบริเวณแปลงผักที่ ต้องการ อ ย า กจะสูบน้ำไปใช้

การใช้งาน

เวลาที่จะใช้งาน ให้นำส่วนของเครื่องยนต์ ตั้งไว้อยู่บนคันบ่อ จ า กนั้นเริ่มติดเครื่องยนต์ เหมือนกการตัดหญ้า แล้วนำส่วนหัวปั๊มจุ่มลงน้ำเครื่อง ก็จะทำหน้าที่สูบน้ำได้ทันที เครื่องปั๊มน้ำที่ดัดแปลงมานี้ ประสิทธิภาพไม่ต่างจ า ก เครื่องปั๊มน้ำราคาแพงๆ เลยนะครับ ทั้งนี้เป็นการช่วยเกษตรกร ที่มีรายได้น้อยประหยัดเ งิ นในกระเป๋าและลดต้นทุน สามารถเพิ่มรายได้เป็นอ ย่ า งดี

เรียบเรียงโดย  เพจสายบุญ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *