เกษตรน่ารู้

ใช้แสงอาทิตย์รดน้ำช่วย ไม่ต้องออกแรง และใช้ ง บ น้อย

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

เป็นอีกไอเดียในการทำเกษตรสำหรับท่านที่อาจจะหาเครื่องมือในการทุ่ นแ รงรดน้ำต้นไม้หรือพืชผักอยู่อย ากให้ลองพิจารณาวิธีการนี้เป็นอีกไอเดียหนึ่งค่ะ

เตรียมของกันก่อนเลย

ขวดน้ำใบใหญ่

ขวดน้ำใบเล็ก

คัตเตอร์

ไปเริ่มทำกันเลย

1 นำขวดน้ำขนาดเล็กและขวดน้ำขนาดใหญ่มาตัดครึ่ง โดยใบเล็กให้ใช้ส่วนฐาน ส่วนใบใหญ่ ใช้ส่ วนบนของขวดค่ะ

2 ทำการขุดหลุม ให้มีขนาดพอให้ขวดเล็กวางได้ แล้ว

3 เติมน้ำลงไป ใช้ดินรอบๆ กลบขวดไว้ให้แน่น

4 แล้วให้นำขวดใหญ่ที่ตัดไว้มาวางครอบขวดเ ล็ กไว้อีกที

5 สุดท้ายก็แค่รอรให้แสงแดดส่ องโดนขวดน้ำที่เราทำไว้ให้เกิดความร้ อน แล้วมันจะเริ่มร ดน้ำเองอัตโนมัติ

เป็นวิธีก ารที่ไม่ย ากเลย แอดมินว่าเหมาะกับคนที่ปลูกไม้กระถางเยอะๆ แล้วอาจจะต้องไปต่างจังหวัด จะช่วยได้มาก หรือไม่ก็แปลงปลูกขนาดเล็กก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน ขอเพียงให้แดดส่องถึงค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจ า ก : postnoname

เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *