ทำบุญ

ใช้ชีวิตให้มีสติ คิดก่อนพูด(เขียนไว้ดีมาก)

คนพูด ไม่เคยจำ
คนฟังกลับ ไม่เคยลืม

คำพูด ที่เราเผลอพูด หลุดออกไป
มันเป็นเรื่อง ที่ละเอียดอ่อนมาก เกินจะเข้าใจ

บางครั้ง คนพูด ไม่ทันได้คิด
แต่คนฟัง กลับคิด จนลืมไม่ลง

ดังนั้น ก่อนที่จะพูด อะไร
กับใคร การใช้คำพูด เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ต้องมีสติ ก่อนพูด และต้องรู้จักคิดก่อน
ที่จะพูด ทุกครั้ง

คำพูด เมื่อพูด หรือ แสดงออกไปแล้ว
เป็นสิ่ง ยากมากที่จะ แก้ไข ถ้าผิดพลาด

ต่อให้อยาก ย้อนกลับไปแก้ไข มากแค่ไหน
ก็ไม่มีทาง ที่จะทำได้ เหมือนเคย

เช่นเดียวกับ ความรู้สึก ที่มันบั่นทอน ไปแล้ว
ก็ยากที่จะกลับ มาเป็นเหมือนเดิมได้ เช่นเดียวกัน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *