เรื่องเล่า

โฉมหน้าบุตรของ คุณหญิงพลอยไพลิน

ท่านผู้หญิงพลอยไพลินมีผลงานการแสดงละครเรื่อง ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน เมื่อ พ.ศ. 2544 ในบท “เจ้าหญิงจัสมิน”

และการแสดง แม่น้ำของแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ในบท “ธิดาแห่งเจ้าพระยา ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเป็นที่กล่าวถึงด้านการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย

และเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างนักศึกษาเช่นสามัญชนทั่วไป โดยมิถือตัวว่าตนเป็นพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์

เธอจึงเป็นที่รู้จักในนามของ “พลอย เจนเซน” นักศึกษาบุตรครึ่งไทย-อเมริกันเ สี ยมากกว่า ท่านผู้หญิงพลอยไพลินสมรสกับเดวิด วีลเลอร์

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552 พิธีสมรสจัดขึ้นที่รัฐฮาวาย สหรัฐ โดยจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย ทั้งสองมีบุตรชายด้วยกันสองคน

คนโตชื่อ แม็กซิมัส “แม็กซ์” วีลเลอร์ เกิดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และมีบุตรชายคนที่สองช่วงปี พ.ศ. 2557ชื่อ ลีโอนาร์โด “ลีโอ” วีลเลอร์

โดยทั้งสองได้รับพระราชทานชื่อภาษาไทยจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยๅมบรมราชกุมารี

ว่า “จุลรัตน์” และ “ภัททพงศ์” ตามลำดับ และมีธิดาคนหนึ่งชื่ออเล็กซานดรา “แอลี” วีลเลอร์ ปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 มกราคม

พ.ศ. 2562มีชื่อภาษาไทยว่า “ภัททสุดา” ท่านผู้หญิงพลอยไพลินและสามีได้ออกมาร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนไทยที่พำนักในสหรัฐในบางวาระ

แอดมินเพจสายบุญ ฝากข้อคิดไว้เตือนใจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *