ทำบุญ

เขียนไว้ดีมาก เตรียมตัวให้พร้อมก่อนแก่ อย่าประมาทกับชีวิต

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

ปัจจุบัน มนุษย์เรามีอายุเฉลี่ยแค่ 72 ปี ถ้าคุณอายุ 50 ปีแล้ว ก็จะมีชี วิ ตอีก 22 ปี เวลาผ่านไปเร็วมาก เพราะฉะนั้นอย่าปร ะ ม า ท

จงเตรียมตัวให้พร้อมก่อน

ข้อ1 รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพราะชี วิ ตหลังเลข 5 คือข าลง สวยหล่อเป็นเรื่องรอง สตรองคือเรื่องหลัก

ข้อ 2 ทำงานและเก็บเ งิ นให้ได้ หากตอนแก่ไม่มีเ งิ น เวลาป่ ว ยแล้วหนังเหนียว โ ร คไม่หาย แล้วจะเอาเ งิ นที่ไหนมารักษาสั ง ข า ร ร่า งก ายนี้

ข้อ3 ปลดหนี้เก่า และไม่สร้างหนี้ใหม่

ข้อ4 มีที่อยู่เป็นของตนเอง (ห้องหรือบ้าน มีโลกส่วนตัว ทำสมาธิได้)

ข้อ5 เรียนรู้เทคโนโลยีและข่าวสารใหม่ๆ บ้าง จะทำให้เราไม่ดั กด า น รู้เท่าทันโลกในปัจจุบันได้

ข้อ6 พูดคุยกับลูกหลาน ฟังเข าด้วย ไม่ใช่ให้เข าฟังแต่เรา เพราะโลกระ หว่างเ ราต้องแลกเปลี่ยนความคิดกันอยู่เสมอ

ข้อ7 เพื่อนดีไม่ต้องมีเยอะ เพื่อนเรื่องเยอะไม่ต้องมี

ข้อ8 ฝึกคิดบวก เลิกอารมณ์ร้อน ปากร้าย สายเมาท์ มันอาจจะหมดวัยที่คนอื่นเค้าจะอภัยให้กับเราแล้ว เพราะคุณจะไม่น่า เ อ็ น ดู เหมือนตอนที่ยังเป็นหนุ่มสาว

ข้อ9 ยิ้มให้มาก โกรธให้น้อย หัวเราะให้มากๆ

ข้อ10 อภัยให้กันในย ามที่ยังมีชี วิ ตอยู่ เพราะในอีกไม่ช้า ก็ต้องแยกย้ายลาโลกกันไปแล้ว

ดังนั้น จงรีบออกไปใช้ชี วิ ตซะ ! เพราะประสบการณ์มันติด ตัวติ ดต าคุณ ใครก็ขโม ยตั วตน ของคุณไปไม่ได้หรอก

ขอบคุณเจ้าของบทความ

ขอบคุณเจ้าของภาพ

เรียบเรียงโดย

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *