ทำบุญ

อย่ าตั ดสินคนอื่น เพียงเพราะไม่รู้จักเค้าดีพอ

คนบางคน ตัดสินว่าเราเป็นยังไง จากแค่ สิ่งที่เค้าเห็นเพียงน้อยนิด
คนบางคน พูดจาให้ร้ ายเรา จากแค่ สิ่งที่เค้าได้ยินมา

คนบางคน คิดว่าเราต้องเป็นคนแบบนี้ๆ จากสิ่งที่เค้า รู้มาเพียงเศษเสี้ยวหนึ่ง
แต่ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไร ”ความจริง” ก็คือ ความจริง
ไม่ต้องกลัวอะไรเลย ไม่ว่าใคร จะพูดถึงคุณแบบไหนก็ตาม

ถ้าคุณ ไม่ได้เป็นแบบที่เค้าพูด
ก็ไม่ต้องเก็บคำพูดพวกนี้มาใส่ใจเลยแม้แต่น้อย

ชีวิตคนเรานี้ สั้นนิดเดียว เราเองก็มีข้อเสีย คนอื่นก็มีเช่นกัน
เมื่อ ข้อเสียมันทำให้เราขัดใจ ก็อย่าไปมอง

ให้มองแต่ ด้านดีๆ พอ มองชีวิต ในมุมที่ ” สวยงาม ” กันดีกว่า
มุมไหนที่เราไม่ชอบ ก็อย่าไปมอง

ผ่านๆ ไปมั่งชีวิตจะได้สุข ใช้ชีวิตให้มีความสุข
ทำประโยชน์ให้คนอื่นเท่าที่ทำได้ ทำให้คนที่รักเรามีความสุข
เท่านี้ก็คุ้มค่าที่เกิดมาบนโลกนี้แล้ว

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *