ช่วยเหลือสังคม

อนุโทนาบุญ เจ้าของโรงสีใจบุญ ยกโกดังกว่า 50 ไร่ ตั้งโรงพยาบาลสนามฟรี

สวันดีครับวันนี้แอดมินมีเรื่องราวดีๆของเสี่ยเจ้าของโรงสีผู้ใจบุญ ยกโกดังให้ใช้เป็นโรงพยาบาบสนามฟรี สำหรับเสี่ยเจ้าของโรงสีผู้ใจบุญคือนายไตรสิทธิ์ เจริญหิรัญโภคิน หรือเสี่ยเป้ เจ้าของโกดังคลังสินค้ากิจเจริญทรัพย์ ได้ยินดีที่จะมอบโกดัง

เพื่อใช้ในการรองรับ เป็น โรงพยาบาบลสนาม ในพื้นที่ทั้งหมด กว่า 50 ไร่ ซึ่งโกดังดังกล่าวใช้สำหรับเก็บพืชผลทางการเกษตรที่ว่างการใช้งานอยู่ จำนวน 2 หลัง ขนาดกว้าง 70 X 30 เมตร โดยทางครอบครัวได้มอบให้ทางจังหวัดลพบุรี ใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดทำเป็น โรงพยาบาบลสนาม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ ายใดๆ

นายไตรสิทธิ์ กล่าวว่า โกดังสินค้าดังกล่าวที่จะใช้เป็น โรงพยาบาบลสนามนั้น ห่างไกลจ า กชุมชน ซึ่งตนได้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.โคกตูม ให้ทำความเข้าใจกับชุมชนคนในพื้นที่แล้วว่าไม่ต้องกังวล เพราะมีระบบสาธารณสุขดูแลอย่างดี

นายไตรสิทธิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการให้ใช้คลังโกดังสินค้ามาเป็น โรงพยาบาบลสนาม เรื่องนี้ถามว่ากลัวหรือไม่ ก็กลัวเหมือนกัน แต่เราไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชน เราเข้ามารักษ าต ามระบบสาธารณสุข ดีกว่าปล่อยให้คนเหล่านี้อยู่ข้างนอก

ซึ่งไม่รู้ว่าคนที่เดินอยู่ตอนนี้ ติดหรือไม่ ตอนนี้เราอย่ ามัวแต่เกี่ ยงกัน เพราะตัวเลขผู้ติ ดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุ กวัน ดังนั้นความจำเป็นในเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ใช้เป็น รพ.สนามที่รองรับแต่เนิ่นๆ ดีกว่าจะได้รั กษาได้ทัน ตอนนี้เราได้เสนอให้ทางจังหวัดได้ใช้สถานที่ ต้องรอว่าผู้ว่าฯลพบุรีและคณะกรรมการจะใช้หรือไม่

หากใช้ก็มีความพร้อมทั้ง 2 อาคารสามารถแบ่งเป็นสัดส่วนชายหญิงได้ แต่สิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมคือ เรื่องห้องน้ำ เพราะห้องน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หากสถานการณ์แ พ ร่ร ะบ าดยังคงเพิ่มและขย ายมากจ นโรงพย าบ าลที่มีอยู่รับไม่ไหว ก็พร้อมที่จะยกพื้นที่ให้ใช้ฟรี และกลุ่มสมาคมโรงสีก็พร้อมที่จะสนับสนุน

ตอนนี้เราได้เสนอให้ทางจังหวัดได้ใช้สถานที่ ต้องรอว่าผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและคณะก ร ร มการจะใช้หรือไม่ หากใช้ก็มีความพร้อมทั้ง 2 อาคารสามารถแบ่งเป็นสัดส่วนชายหญิงได้ แต่สิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมคือ เรื่องห้องน้ำ เพราะห้องน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอ

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ขอบคุณที่มาkhaosod เรียบเรียงโดยเพจสายบุญ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *