ทำบุญ

หลักคำสอนของหลวงปู่ เตือนสติได้ดีมาก จำและนำไปใช้

วันนี้เรานำหลักธรรมคำสอนของ หลวงปู่แสงมาฝากทุกๆท่านกันค่ะ หลวงปู่แสงท่านเป็นศิษย์สายตรงของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ซึ่งท่านเป็นพระปฏิบัติสายกรรมฐานที่มีเมตตาสูง ทั้งหลักคำสอนทางธรรมที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้ได้เลื่อมใสเป็นจำนวนมาก

ข้อที่ 1 อย่ามัวแต่ไปดูจิตใจของคนอื่นจนลืมดูจิตใจของตนเอง รู้ไปหมดว่าคนนั้นดีคนนี้ชั่ ว แต่กลับไม่รู้ว่าตัวเองมีดีมีชั่ วมากน้อยแค่ไหน

ข้อที่ 2 การทำบุญกับพระอรหันต์อานิสงส์จะเกิดไว เพราะจิตของพระอรหันต์นั้น “บุญท่านไม่ค้าง บาปท่านไม่รับ” ทำบุญตอนไหนท่านให้ตอนนั้น

ข้อที่ 3 ทานการกุ ศ ลนี่แหละจะติดสอยห้อยตามเหมือน “เงาตามตัว” ตกอยู่แห่งหนตำบลไหนบุญเหล่านี้จะประคับประคองให้เรา “อยู่เย็นเป็นสุข”

ข้อที่ 4 เหรียญเหล่านั้นมันกัน บ่ได้เด้อ ถึงคราวก็กันบ่ได้ กันเกิดก็ บ่ได้ กันเจ็บไ ข้ไ ด้ป่วยก็บ่ได้ หนังมันสิหย่ อนจ ะเหี่ย วก็กัน บ่ได้ จะได้กะเป็น ที่พึ่งตอนอยู่ท่ อนั่ นล่ะ

ข้อที่ 5 ให้เลือกคบแต่คนดี คบกับหมา หมาก็พาไปกินขี้ ชีวิตเจ้าของอยากได้ดีก็เฮ็ดเอานั่นตั๋ว เลือกคบคนก็เบิ่งนำ พอคบกระจังคบคนชั่วเขากะพาชั่ว คบคนดีเขาก็พาเฮาดี คบกับหมา หมาพาไปกินขี้ สิไปอยู่บ้อ

ข้อที่ 6 การให้ทานนั้นเป็นเครื่องแสดงออกของความมีน้ำใจ ไม่มีความตระ หนี่ถี่ เหนี ยว แม้ไปยังต้องกลับมาเกิ ดอี กก็จะเป็นผู้อุด มด้วยอดิ เรกล าภ เช่น พระสีวลี อันนี้อาตมายกตัวอย่างให้ฟังนะผลบุ ญ นั้นไปหายไปไหนนะที่เราทำลงไป ย่อมติดตามอุ้ มชูเราไ ปทุกหนแห่ง

ข้อที่ 7 อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง เดี๋ยวจะเสีย ใจตามภา ยหลัง

ข้อที่ 8 พากันคิดบ่จะ มื้อได๋ มัวห ล ง โ ล กอยู่เด้อ ให้รีบสร้างความดีเข้า จะได้เป็นที่พึ่งได้ จนที่สุด บ่ ต้ อง มาเกิดอีก

ข้อที่ 9 ให้เอาชนะกิเ ล สตัวเอง อย่าไปเอาชนะกิเ ล สคนอื่น ชนะกิ เ ล สในใจตนได้แล้ว ขี้นชื่อว่าชนะทุกสิ่งในโลกนี้ กิ เ ล ส อยู่ขอบฟ้ามหาสมุทรไหนก็ชนะทั้งหมด ถ้าเราชนะตัวเราแล้ว

ข้อที่ 10 มาให้อาตมาเคาะแต่หัวน้อยมันสิได้หยั่งดี ให้พากันเคาะหัวใจเจ้าของพุ่น เอาสติปัญญาให้มันเกิดขึ้น

เอาความเฉลียวฉลาดนำขึ้นมาใช้ เว้ากันว่าบ้านเมืองมันสิเจ ริ ญ รุ่งเ รื อ งบ่ มันสิเ สื่ อ มบ่ บ่ต้องไปถามหาหยั่งไกล ความเจ ริ ญมันอยู่ในหัว ใ จ หมู่เจ้านั้น

ถ้าทุกๆท่านอ่านจบแล้ว จะเข้าใจเลยว่าทำไมท่านถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเคารพมากมาย ขอบคุณทุกๆท่านที่อ่านจนจบค่ะ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *