เกษตรน่ารู้

สวนผักงามเร็ว ประหยัดปลอ ดภั ย แค่ใช้มะกรูดกับมะนาว

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

หล า ยคนอย ากจะปลูกผักกินเอง เพราะไม่อย ากซื้ อต ามท้องตลาด เพื่อห ลี ก เ ลี่ ย งส า ร แมลง หรือส า ร เร่งต่างๆที่ปน มากับผัก เพราะชาวสวนใหญ่ๆก็มักจะใช้ส า ร เคมีกันเยอะ เพื่อให้ผักนั้นงามไวทันออ กสู่ตลาด ดังนนั้นหากเราต้องการที่จะห ลี ก เ ลี่ ย งสิ่งเหล่านี้ เราก็ต้องปลูกผักไว้กินเอง ซึ่งจะปลอ ดภั ยกว่า

อย ากจะมีต้นไม้สวย ๆ บำรุงได้ดีทั้งต้นเลยไม่ต้องง้อส ารเคมีร า ค าสูงก็ได้ เพราะยังมีสู ต รบำรุงมากมายที่ทั้งประหยัดและปลอ ดภั ย วันนี้เราจะพามาทำน้ำหมั กบำรุงต้นไม้โดยการใช้มะกรูดและมะนาวมาเป็นส่วนผสมหลัก มีขั้ น ต อ นการทำอย่ างไรมาติดต ามอ่านกันได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 มะนาว 5 ลูก

2 มะกรูด 5 ลูก

3 น้ำหมั กชีวภาพ 1 แก้ว

4 น้ำเปล่า 1 แก้ว

ขั้ น ต อ นการทำ

เราก็เอามะนาว มะกรูดมาบีบเอาแต่น้ำมาแล้วผสมกับน้ำเปล่า 1 แก้ว จ า กนั้นนำไปผสมเข้ากับน้ำหมั กชีวภาพ 1 แก้ว ใส่ขวดโหลหมั กเอาไว้ 5 วัน เราก็นำเอาออ กมาใช้ได้แล้ว

วิ ธีใช้

เอาน้ำหมั กมา 1 ช้อนชาผสมเข้ากับน้ำเปล่า 20 ลิตร จ า กนั้นเ ข ย่ าให้เข้ากันเอาใส่กระบอ กพ่นแล้วนำไปฉีดพ่นรดต้นไม้ให้ทั่วได้เลย โดย พ่นในตอนเย็น 3 – 5 วัน/ครั้ง จะช่วยบำรุงให้พืชผักของเราสวยงาม

สู ต รนี้นำไปใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลย ใครอย ากจะปลูกแล้วบำรุงให้มันสวยสมบูรณ์ทั้งต้นก็เอาสู ต รน้ำหมั กนี้ไปทำและใช้กันได้เลย อย่ าลืมแ ช ร์แ บ่ ง ปั นสู ต รนี้ไปให้หล า ยคนได้เข้ามาอ่ า นกันด้วยนะ ปลูกอะไรก็งดงามน่าทานได้แม้ไม่ต้องพึ่งส ารเคมี สู ต รนี้เอาอยู่

เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *