เกษตรน่ารู้

วิธีปรับสภาพน้ำ ในบ่อเลี้ยงปลาด้วย EM Ball พร้อมวิธีการทำ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

ยินดีต้อนรับผู้อ่านทุกท่านเข้าสู่ me-panya.com แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้ด้านต่างๆจ า กภูมิปัญญาชาวบ้าน วันนี้มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอ เกี่ยวกับวิธีปรับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาด้วย EM Ball พร้อมวิธีการทำ สำหรับการดูแลสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาน้ำจืดเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะบ่อเลี้ยงที่เป็นบ่อดิน ถ้าไม่มีการปรับสภาพน้ำหรือไม่มีการเปลี่ยนถ่ายระบ ายน้ำเข้า-ออกอย่างเหมาะสม อาจทำให้สิ่งที่หมักหมมบริเวณก้นบ่อได้ ซึ่งจะส่งผลทำให้น้ำในบ่อนั้นเกิดความเน่าเสียได้ สำหรับวันนี้เราจึงมีวิธีการทำ EM Ball มาฝากเพื่อนๆที่ทำเกษตรที่เลี้ยงปลาในบ่อ จะมีขั้นตอนในการทำอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันค่ะ

คุณสมยศ สอนรักดี ปราชญ์ปลานิลจังหวัดปัตต านี ได้บอกว่าบ างครั้งเกษตรกรไม่สามารถทราบสาเหตุได้ว่าคุณภาพของน้ำในบ่อเป็นอย่างไรบ้าง ดังนั้น เกษตรกรควรมีวิธีในการปรับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงให้ดีอยู่เสมอ โดยเกษตรกรสามารถที่จะทำ EM Ball ใช้เองได้ เพื่อที่จะนำไปใช้ปรับคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงให้มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปลา ด้วยวิธีการทำง่ายๆ ดังต่อไปนี้

วัตถุดิบที่ต้องเตรียม

1.รำข้าวละเอียด 0.5 กิโลกรัม

2.ดินจอมปลวก 2 กิโลกรัม

3.กากน้ำต าล 0.5 ลิตร

4.EM 0.5 ลิตร

วิธีการทำ

สำหรับวิธีการทำ EM Ball คือ นำดินจอมปลวกมาทุบให้ละเอียดเป็นผง แล้วนำไปผสมคลุกเคล้ากับรำละเอียด จ า กนั้นนำส่วนผสมที่ได้มาผสมกับกากน้ำต าลและ EM ต ามจำนวน นวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยนำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆขนาดเท่าลูกเทนนิสให้ได้หลายๆก้อน หลังจ า กนั้นนำไปพึ่งลมในที่ร่มให้แห้ง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 วัน แล้วจะเริ่มสังเกตเห็นเ ชื้ อราที่มีสีข าวนวลเกาะบนบริเวณผิวก้อนกลม จ า กนั้นเราก็จะได้ EM Ball สำหรับไว้ใช้

การนำไปใช้งานและประโยชน์ของ EM Ball

EM Ball ที่ได้เหมาะสำหรับการนำไปเลี้ยงปลาทั้งในกระชังและบ่อเลี้ยงที่เป็นดิน โดยให้นำ EM Ball ที่ได้มาใช้ให้หมดในครั้งเดียว สำหรับบ่อเลี้ยงที่เป็นดินให้โยน EM Ball ลงในได้เลย โดยจะใช้บ่อต ารางเมตรละ 1 ลูก แต่ถ้าเป็นกระชัง ให้โยน EM Ball ลงในกระชัง 4 ก้อนใน 4 มุมของกระชังที่เลี้ยง ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ปรับสภาพแวดล้อม และคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงให้มีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญยังช่วยย่อยสลายสิ่งที่หมักหมมบริเวณก้นบ่อ เพื่อให้สภาพน้ำในบ่อมีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงและช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของปลาได้ดี สามารถนำ EM Ball ไปใช้ได้กับการเลี้ยงปลาน้ำจืดทุกชนิดเลยค่ะ

ข้อมูลดีๆ จ า ก : คุณสมยศ สอนรักดี แหล่งที่มา https://www.kasetnana.com/2019/402/ เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *