ทำบุญ

วิธีขอซื้อที่ดินกับแม่พระธรณี เปิดทางให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิต

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับการขอซื้อที่ดินกับแม่พระธรณีที่ปกปัก รั ก ษ า ที่ดินผืนนั้นอยู่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเอง กับบทความนี้กันค่ะ ไปดูกันว่าจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้เราอยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองในที่ดินผืนนี้

สมัยก่อน การสวดบูชาพระแม่ธรณี ทำเพื่อให้แผ่นดินร่มเย็น สงบสุข เพราะพระแม่ธรณีคือ เ ท พ แ ห่ ง แผ่นดิน ชาวไทยแต่ละภูมิภาคก็มีวิธีบูช าพระแม่ธรณีไปต่าง ๆ กัน ทั้งการสวดคาถาบูชาพsะแม่ธรณี พิธีบนพsะแม่ธรณี วิชาอาคมต่าง ๆ ตะกรุดหัวใจพสุธา พิธีเบิโขลนออกจับช้าง เป็นต้น

ปัจจุบันยังมีการสวดบูชาพsะแม่ธรณีอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า หรือคนทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าข ายเพsาะเชื่อว่าคาถาบูชาพsะแม่ธรณีเป็นสิริมงคล จะได้เป็นเศรษฐี

เจ้าของที่ดิน ฯลฯ เวลาจะสร้างบ้านเรือน หรือตั้งศาล ก่อสร้างอาคารใดๆ ก็แล้วแต่ จะต้องบูชาหรือบอกกล่าวพsะแม่ธรณีก่อนเสมอ เรียกว่าการขอซื้อที่ เพื่อ ข อ พ ร ให้การปsะกอบกิจการ หรือ การดำเนินงานต่างๆ สำเร็จ ลุ ล่ ว ง ไปได้ด้วยดี

เคล็ดลับบูชาคาถาแม่ธรณีเพื่อเบิกที่ทาง ทำให้ธุรกิจปัง ค้าข ายร่ำรวย

1 จัดเครื่องบูชา ถวายอาหารที่วางบนผ้าข าว

เ งิ น 9 บ าท ( หรือมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่กำลังและศรัทธา ) ผลไม้ 5 อย่าง ( ควรมีมะพร้าวอ่อนและกล้วยน้ำว้า ) หมากพลู บุหรี่ น้ำเปล่า น้ำนม สาคูน้ำแดง ข้าว ไข่ต้ม ข้าวตอก ขนมหวาน 7 ชนิด ผ้าแพรพssณผืนน้อย 3 สี ดอกไม้สีเหลืองหรือสีส้ม รูปปั้นพsะแม่ธรณีหรือรูปภาพ ( มีหรือไม่มีก็ได้ )

2 จุดธูป 21 ดอก เทียน 9 เล่ม

ตั้งนะโม 3 จบ

( นะโม ตั ส ส ะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสั ม พุ ทัสสะ )

แล้วต ามด้วย

ตัสสาเกษีสะโต ยะถาคงคา โสตังปะวัตตันติ มาระเสนา ปฏิฐาตุง อาสักโภนโต ปะล า ยิงสุปาริมานานุภาเวนะมาระ เสนาปะราชิต าทิโส ทิสัง ปะลายันติ วิทังเสนติอะเสสะโต

อย่างน้อย 3 จบ ถ้ามีเวลา ให้สวด 21 จบ เพราะกำลังของแม่พระธรณีคือ 21

สวดเสร็จแล้วให้พูดต่อว่า

ผู้อธิษฐาน = พระแม่ธรณี เจ้าข้าเอ๋ย สั ง ข า ตั้งอยู่แล้วหรือไร

เจ้าแม่ธรณี = อยู่แล้วเจ้าค่ะ เราพระแม่ธรณี ( ตอบเอง )

ผู้อธิษฐาน = ลูกอย ากจะ อ ธิ ษ ฐ า น คือ ข้าพเจ้า ( ชื่อผู้อธิษฐาน ) ขอตั้งจิตอธิษฐาน ต่อพระแม่ธรณีเจ้าข้า

เจ้าแม่ธรณี = ว่าอย่างไรหรือ ( ตอบเอง )

ผู้อธิษฐาน = ข้าพเจ้าปรารถนา จะมีบ้านอยู่ให้ร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจ นจะซื้อจะข ายเปลี่ยนกssมสิทธิ์ที่ดิน ที่ข้าพเจ้ามี จงสมหวัง สมปรารถนา หากมีบ้าน มีที่อยู่อาศัยแล้ว

จงให้แคล้ว ค ล า ด จ า กภัยอันตราย อุทกภัย อัคคีภัย โจรภัย ตลอดจ นให้มีความสุข ร่มเย็นเป็นสุข เกิดความรัก ค ว า ม สามัคคี เมื่ออยู่ในบ้านเลขที่ … นั้น จงมีความสุข ความเจริญ จะทำสิ่งใด จงทำมาค้าขึ้น สมดั่งปรารถนา

ขอให้บุญแห่งข้าพเจ้าที่สะสมอยูใน ม ว ย ผมของพระแม่ธรณี ที่นำพา ข้ า ม ชาติข้ามภพ จงมาเป็นกำลังบุญกุศล บุญราศี เสริมกำลังกาย กำลังสมอง กำลังปัญญา ให้กระทำกิจกssมอันใด

จ า กนี้เป็นต้นไป เป็นไปโดยชอบ ปsะกอบด้วยธรรม มิงอมือ งอเท้า แล้วไซร้ กำลังบุญที่สะสมในมวยผมพsะแม่ธรณี จงเป็นบุญสำเร็จ บุญนิธิ ให้สำเร็จ ส มปรารถนา ตั้งแต่บัดนี้ สืบไปเบื้องหน้า…เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

สวดเสร็จแล้วให้แจ้งขอ อ นุ ญ า ต ว่าจะกระทำการใด และขอให้ท่านอำนวยพรให้เกิดความสำเร็จในทุกประการ จ า กนั้นปักธูปลงกับพื้นดิน สำหรับท่านใดที่ทำงาน ก ร ะ ท บ พื้นดินเป็นประจำ สามารถตั้งท่านบูชาไว้ในสถานที่ทำงานก็ได้ เพื่อเป็นการบอก ก ล่ า ว หรือขออนุญาตในการทำสิ่งใดล่วงหน้าได้เช่นกัน

ที่มา shopee blog

เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *