เกษตรน่ารู้

รูปที่คุณเห็น นักจิตวิทยา วิเคราะห์ว่า ความเครียดของคุณอยู่ในระดับใด

ถ้าท่านมองเห็นเป็นรูปแว่นตา แสดงว่า ร่างกายและ จิตใจของคุณตอนนี้ ดูเหมือนจะแย่นะ มันเป็นการเตือนว่า ได้เวลา ที่คุณจะต้องหยุด แล้ว หันมาดูแล ใส่ใจตัวเองอย่างจริงจัง คุณเป็นคนที่มีความรู้สึกจิตใจอ่อนไหวมากไปหน่อย ขี้สงสาร ส่วนใหญ่ปัญหา ไม่ได้เกิดจากตัวคุณ แต่เป็นเพราะเกิดจากเห็นใจ และสงสาร คนที่ตกทุกข์ได้ยาก อยากเอื้อมมือเข้าไปช่วยแบกรับภาระ. แต่แล้ว ตัวเอง ก็ต้องกลายเป็นคนรับเคราะห์แทน

ถ้าท่านมองเห็นเป็นรูปจักรยาน แสดงว่าไม่มีความเครียด ก็ไม่ใช่ แต่เป็นคน ที่รู้จักหาวิธีในการระบายความเครียดออก และ มีทัศนคติมองโลก ในแง่ดี จะไม่เก็บ ความเครียด สิ่งเหล่านี้ ให้เป็นขยะไว้ในใจสุดท้าย…ถึงคุณจะมีความเครียดแต่ก็ไม่มาก ขอแสดงความยินดีด้วย

ถ้าท่านมองเห็นเป็นรูปรถยนต์ แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความเครียดที่เกิดจาก ความกดดันภายในตัวเอง อาจจะกำลังใช้สมองในการคิดหาวิธีปรับปรุงสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น เพราะฉะนั้น ความกดดันของตัวเอง มันเป็นสิ่งที่ดี ต่ออนาคต เพราะมันเป็นการพัฒนาตัวเอง ยิ่งจะทำให้เราจะกลายเป็นคนที่เก่งขึ้น ก็ยิ่งขอแสดงความยินดีด้วย

ถ้าท่านผู้ที่มองไม่ออกว่าเป็นรูปอะไร ตอนนี้ แสดงว่า สภาพตัวท่าน เหมือนกับหมด ทั้งแรงกายและ หมดทั้งแรงใจ เหลือเพียงอีกนิดเดียว ก็จะล้มลงแบบลุกไม่ขึ้นเลย เพราะ แสดงว่า ท่านเป็นคนชอบเอาความเครียด และ เรื่องไม่สบายใจ เก็บไว้ข้างใน คนอื่นก็ยากที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้น ชีวิตคุณ มีแต่คำว่า เหนื่อย เหนื่อย และ ก็เหนื่อย หวังว่าตัวท่าน…ควรรักตัวเองให้มากกว่าที่ผ่านมา เพราะ ท่านเผลอทำร้ายตัวเองมากไปหน่อยนะ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *