เกษตรน่ารู้

ย่ายิ้ม ผู้ใช้ชีวิตลำพั งในป่ากว่า ๔๐ ปี สร้างฝาย ๑๖ ฝาย ปลูกไม้เกือบหมื่นต้น

ย่ายิ้ม หญิงช ร าผู้ใช้ชีวิตลำพังในป่ากว่า ๔๐ ปี สร้างฝาย ๑๖ ฝาย ปลูกไม้เกือบหมื่นต้น ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ ย่ายิ้ม ใช้กำลังสองมือตัดลำไผ่ โกยหินเเละดิน ปั้นฝายกั้นน้ำ เพื่อหวังให้สัตว์น้อยใหญ่มีน้ำกินในหน้าเเล้ง ทำทุกวัน ทุกเดือน ทุกปี ไปเรื่อยโดยไม่มีค่าจ้างค่าเเรง ไม่หวังสิ่งตอบเเทน มีเพียงเเรงจูงใจคือรักษาเเหล่งน้ำเเละผืนป่า เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ เเละตอบเเทนบุญคุ ณของธรรมชาติที่อาศัยอยู่

ทั้งนี้ย่ายิ้มถือเป็นบุคคลตัวอย่างในการใช้ชีวิตเเบบสมถะ ย่ายิ้มเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กลางป่าลึกตัวคนเดียว โดยปราศจากสิ่งอำนวยความสะดวกใดใด ทั้ง ระบบสาธารณูปโภค ไม่มีน้ำประปา ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีบ้านหลังใหญ่โตสวยงามไม่มีรถยนต์คันโก้ ไม่ต้องกินอาหารดีดีราคาเเพง เเละไม่ได้เเตะต้องเงินทอง มานานกว่า ๒๐ ปี ทั้งที่ย่ายิ้มมีลูกชาย ๒ คน ที่ยังคงเป็นห่วงคอยดูเเลเเม่ช ร าคนนี้อยู่ห่างห่าง ซึ่งในปัจจุบัน ย่ายิ้มก็ยังคงอาศัยอยู่ในผืนป่าที่ย่าอยู่มาตั้งเเต่ยังเล็ก มีผู้คนคอยเเวะเวียนไปไหว้เเละนำของติดไม้ติดมือไปฝากไม่ข าด

สำหรับย่ายิ้มเองก็มักจะเดินลงเขา ระยะทาง ๗ ถึง ๘ กิโลเมตร เพื่อมาถือศีล ๘ ที่วัดในทุ กวันพระ อย่างไม่มีเหน็ดไม่มีเหนื่อย พร้อมกับยังได้รับเงินเบี้ยสงเคราะห์คนช ร าอีกเดือนละ ๕๐๐ บาท ซึ่งส่วนใหญ่ย่ายิ้ม จะใช้ไปกับการทำบุญเสียหมด ความลำบากนี้ ทำให้ลูกลูกของย่ายิ้ม เพียรรบเร้าให้เเกไปอยู่ด้วย เเต่เเกก็ยังยืนหยัดขออยู่ในป่าในเขาอย่างนี้ไปจนกว่าจะไม่มีลมห ายใจ

เรื่องราวของย่ายิ้มถือเป็นเรื่องราวที่ให้มุมมองความคิดดีดีหลายอย่าง ทั้งเรื่องการตระหนักถึงธรรมชาติ การทำประโยชน์ให้ส่วนรวม การใช้ชีวิตที่สมถะเเต่ก็ยังเปี่ยมล้นไปด้วยความสุข จะสุขซึ้งกินใจขนาดไหน ทั้งนี้ใครอยากเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจคุ ณย่า สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เ ฟ ซบุ๊ ก ยายยิ้ม เย้ยยาก

ผู้ที่แข็งแกร่งคือ ผู้ที่ยิ้มให้กับความทุ กข์ ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้กับอุปส ร ร ค

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *