ทำบุญ

ชาวสวนร ะ ท ม! มะม่วงราคาต กในรอบ 10 ปี เหลือกิโลละบ าท สุดท้ายต้องเททิ้ ง 100 ตัน

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

ฟ้าลั่น เขียวเสวย มะม่วงส่งออกเมืองพิจิตร ราคาต กเหลือกิโลกรัมละ 1-2 บ าท ชาวสวนช้ำ ต้องเททิ้ งเกือบ 100 ตัน เหตุเจอพิ ษการร ะบ าดช่วงนี้ มะม่วงล้นตลาด ไม่มีผู้รับซื้อ

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร มีพื้นที่ปลูกมะม่วงมากกว่า 22,000 ไร่ เป็นลำดับต้นๆของประเทศ หรือเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ผลผลิตแต่ละปีมีมากกว่า 2 แสนตัน

ที่ผ่านมาเกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายมะม่วง มีเม็ดเงิ นหมุนเวียนกว่า 2 พันล้านบ าท ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรต.วังทับไทร จะปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก และการบริโภคภายในประเทศ มีทั้งมะม่วงกินดิ บและกินสุ ก

โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เป็นมะม่วงส่งออกที่มีชื่อเสียงของจ.พิจิตร รวมทั้งมะม่วงกินดิบ เช่น เพชรบ้านลาด ฟ้าลั่น และเขียวเสวย ในปีนี้สภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนเหมาะสม ส่งผลให้มะม่วงมีผลผลิตออกมาค่อนข้างมาก ซึ่งสวนทางกันในด้านการส่งออกประส บปัญหาเรื่องการแพ ร่ ร ะบ า ด ทำให้การส่งออกไปต่างประเทศไม่ได้มากนัก

โดยส่วนใหญ่แล้วมะม่วงวังทับไทร จะส่งออกไปจำหน่ายในประเทศแถบเอเชีย และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน มาเลเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง เวียดนาม สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ ฯลฯ แต่ด้วยปัจจัยต่างๆในปีนี้ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจกำลังซื้อไปบริโภคลดลง ส่งผลให้มะม่วงชนิดต่างๆมีราคาต กต่ำเป็นอย่างมาก เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เกรดส่งออกเหลือเพียง 20-30 บ าทต่อกิโลกรัม จากปีที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 60-70 บ าท

ส่วนมะม่วงเกรดบริโภคภายในประเทศเหลือเพียงกิโลกรัมละ 10-15 บ าท ส่วนที่ราคาต กต่ำสุดๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนคือมะม่วงกินดิบเกรดส่งออก เช่น ฟ้าลั่น เขียวเสวย เหลือกิโลกรัมละ 3-4 บ าท ไซซ์กลางเหลือเพียง กิโลกรัมละ 1-2 บ าท ทำให้มะม่วงวังทับไทรล้นตลาดก็ว่าได้ ทำให้พ่อค้าต้องช่วยซื้อผลผลิตของเกษตรกร แล้วนำมาคัดผลตามขนาดไซซ์ ส่วนไซซ์เล็กและไชซ์กลาง ไม่สามารถส่งออกและข า ยให้ผู้บริโภคได้ จึงต้องนำมาเททิ้ งไปเกือบ 100 ตัน

นายสาโรจน์ แซ่ตั้ง พ่อค้ารับซื้อมะม่วงชาว จ.อุดรธานี กล่าวขณะลำเลียงผลมะม่วงมาทิ้ งที่บ่อทิ้ งริมสวนข้างเล้ง โดยกล่าวว่า ตนนำผลมะม่วงไซซ์กลางและไซซ์เล็ก ที่ซื้อจากเกษตรกร มาแล้วนำมาคัดผล เฉพาะเกรดที่สามารถส่งข า ยไปข า ยประเทศเวียดนามเท่านั้น

ส่วนที่เหลือไม่สามารถส่งไปข า ยได้ อีกทั้งในประเทศก็ข า ยไม่ออก ด้วยความสงสารและเห็นใจเกษตรกรชาวสวน จึงซื้อมากิโลกรัมละ 1-2 บ าท (ขนาดกลาง) และคัดเฉพาะผลที่ส่งข า ยได้ ส่วนที่เหลือก็นำมาทิ้ ง โดยทิ้ งไปแล้วเฉพาะสัปดาห์นี้ 35 ตัน ถ้ารวมๆ ที่ผ่านๆ มาก็เกือบ 100 ตัน

นายสาโรจน์ กล่าวอีกว่า ตนเป็นพ่อค้ามารับซื้อมะม่วงกินดิบ เช่น ฟ้าลั่น เขียวเสวย จากต.วังทับไทร จ.พิจิตร เพื่อนำไปข า ยส่งที่เมืองฮานอย ตลาดลองเบียล ประเทศเวียดนาม ในปีนี้ถือว่าราคามะม่วงต กต่ำเป็นอย่างมาก เกรดส่งออกเหลือเพียงกิโลกรัมละ 3-4 บ าท จากเดิมทุ กๆปีจะอยู่ที่ 10-15 บ าท

ส่วนไซซ์กลางนั้นไม่ต้องพูดถึง ขณะนี้กิโลกรัมละ 1-2 บ าท เท่านั้นจะซื้อไปข า ยก็สู้ทุนค่าน้ำมันค่าขนส่งไม่ไหว ซึ่งตนเห็นเกษตรกรกำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก แต่ที่ซื้อนั้นเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งเป็นคู่ค้าเก่ากันมา

ด้านนายดลพิษิฐ บัวผัน เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง และผู้ค้าส่งมะม่วงชาว ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก เปิดเผยว่า ในพื้นที่ต.วังทับไทร มีเกษตรกรปลูกมะม่วงเนื้อที่กว่า 2 หมื่นไร่ ทุ กๆปีผลผลิตออกสู่ตลาดนับแสนตัน แต่ในปีนี้มีผลผลิตออกมามาก และมีปัจจัยผลกระทบต่างๆ เช่น ปริมาณส่งออกได้น้อย ทำให้ราคามะม่วงต กต่ำเป็นอย่างมากในรอบ 10 ปีที่ไม่เคยมีมาก่อน

โดยเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในเรื่องราคา สำหรับราคาจากเดิมเกรดส่งออกอยู่ที่ กิโลกรัมละ 50-60 บ าท แต่ในปีนี้เหลือเพียง 20-30 บ าท ส่วนเกรดตลาดภายในประเทศไม่ต้องพูดถึงเหลือเพียง กิโลกรัมละ 10 กว่าบ าท ส่วนมะม่วงกินดิบ เช่น ฟ้าลั่น เขียวเสวย ต กต่ำมากเกรดส่งออกเหลือเพียง 3-4บ าท ไซซ์กลางเหลือกิโลกรัมละ 1-2 บ าท เท่านั้นแทบจะไม่ได้ราคา

อีกทั้งพ่อค้าบางรายก็ไม่มารับซื้อเหมือนแต่ก่อน เพราะไปข า ยไม่คุ้มทุน สวนทางกับค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยที่สูงขึ้น ค่าเชื้อเพลิงที่แพงขึ้น ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนไม่คุ้มต้นทุน จึงขอให้ภาครัฐบาลหรือทุ กภาคส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือเกษตรกร เช่น จัดโครงการมาช่วยซื้อ หรือจัดกรุ๊ปทัวร์ ชม ชิม ช้อปมะม่วงถึงสวน หรือหาช่องทางการตลาดอื่นๆโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นทางรอดเกษตรกร ชาวสวนเริ่มนำผลผลิตออกมาข า ยออนไลน์เพื่อเป็นทางรอด ระบายผลผลิต หากผู้สนใจจะช่วยเหลือ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะม่วง สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ ส่งตรงถึงหน้าบ้าน ติดต่อได้ทางโทรศัพท์ 091-141-9956 เฟซบุ๊กดลพิษิซ บัวผัน เพจสวนสมบัติพิจิตร

แหล่งที่มา : khaosod.co.th  เรียบเรียงโดย : เพจสายบุญ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *