เรื่องเล่า

คนดูแลบุตรแทนแยม ธมลพรรณ์

เรียกได้ว่า แยม ธมลพรรณ์ ภานุชิตพุทธิวงศ์ และสามี พร้อมยึ ดทรัพ ย์สินทั้งห มดกว่า 700 ล้าน

ดังกล่าวมีมูลค่าคว ามเสี ยห ายสูง เกรงว่าจะห ลบห นี

ซึ่งต่อมาพี่สาวแท้ๆ ของสามีของแยม ธมลพรรณ์

ได้เผยว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับธุ รกิ จของน้อง

โดยที่บ้านเรามีฐานะอยู่แล้ว ซึ่งคิดว่าน้องรว ยมาจากค ริปโต

ซึ่งตอนนี้ทางครอบครัว คุณแม่ช็ อ กมาก สภาพจิ ตใ จแ ย่มากๆ

เพราะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน ต้องรอฟังจากปา กน้องอีกทีว่าความจริงเป็นยังไง

ซึ่งหลายคนต่างก็สงสัยว่า หลังแยม ธมลพรรณ์ และสามี

ใครต้องดูแลเด็ก ๆ ทั้ง 3 นั่นก็คือ คุณตาและคุณยาย นั่นเอง

แยม ธมลพรรณ์

แยม ธมลพรรณ์และสามี

แอดมินเพจสายบุญ ฝากข้อคิดไว้เตือนใจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *