ข้อคิด

ข้อคิดของ “คนเก่ง” เก็บไว้คอยเตือนตัวเองได้ดีมาก

ข้อที่ 1 อย่ าอิจฉาใคร เพราะบินสูงแค่ไหน พอถึงเวลาเราก็ร่ วงกันทุกคน

ข้อที่ 2 หัดมีความสุข กับตัวเองได้แล้ว เพราะ ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปตลอด

ข้อที่ 3 ฝึกอภัยและปล่อยวางกับความเจ็บปวด ไปทีละนิดเพื่อเพิ่มเวลาความสุขของเราให้มากขึ้น

ข้อที่ 4 ฝึกเข้าใจกับคำติ-ชม คำติก็ให้เฉย ๆ คำชมก็ให้ปล่อยวาง “ติเพื่อก่อก็เก็บมาพัฒนา” “ติเพื่อทำล า ยก็อย่าเอามาใส่ใจ”

ข้อที่ 5 จะคิดการใดจงคิดการให้ใหญ่ๆ เข้าไว้ แต่เติมความสุขสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย

ข้อที่ 6 ฝึกการเป็นผู้ให้แบบไม่คาดหวังจะได้กลับ เพราะมันคือการสร้างคุณค่าของการได้เกิดมา

ข้อที่ 7 อย่ าทำล า ยความหวังใคร เพราะมันอาจเป็นความหวังสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่

ข้อที่ 8 ประเ มิ น ตนเองด้วยมาตรฐานของตัวเอง ไม่ใช่ด้วยมาตรฐานของคนอื่น

ข้อที่ 9 ฝึกการพอใจไขว่คว้าแต่พอตัว อะไรเกินกำลังก็ปล่อยไป มีแค่ไหน ก็พอใจแค่นั้น

ข้อที่ 10 อย่ า ก ลั วใครไม่รัก แต่จงเริ่มจากการรักตัวเองก่อนเพราะเสน่ห์ของการรู้จักรักตัวเองจะกระจายสู่คนรอบข้าง

ข้อที่ 11 ทุกวันคือการเปลี่ยนแปลงเสมออย่ายึดติดกับอะไรเดิม ๆ แม้ผมขนฟัน เรายังร่วง ตามกาลเวลา จงเข้าใจและ หัดมีความสุขกับปัจจุบันได้แล้ว

ข้อที่ 12 เมื่อมีคนเล่าว่าตัวเขามีส่วนในเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตาม เราไม่ต้องไปคุยทับ ปล่อยเขาฟุ้งไปตามสบาย

ขอบคุณข้อมูล : คิดกลับด้าน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *