ทำบุญ

กราบสาธุ เป็นบุญตาที่ได้เห็น พระสงฆ์ทั่วประเทศ จำนวน 659 รูป ออกจาริกธุดงค์

เป็นบุญตาที่ได้เห็น กราบสาธุ พุทธศาสนิกชนแห่สาธุ พระสงฆ์จ ากทั่วประเทศ จำนวน 659 รูป ออกจาริกธุดงค์เผยแพร่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ เป็นภาพที่พุทธศาสนิกชนต้องแห่สาธุกันด้วยความศรัทธา สำหรับภาพพระภิกษุสงฆ์จำนวนหลายร้อยรูปออกเดินธุดงค์ เป็นแถวยาวเหยียด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม เพจ เหยี่ยวข่าว ภูเก็ต Newshawk Phuket ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า คณะพระธุดงค์หมู่ใหญ่จากทั่วทั้งประเทศ จำนวน 659 รูป โดยการนำ พระอาจารย์จรัน อนงฺคโน โครงการจาริกธุดงค์เผยแพร่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ อุทยานธรรมดงยาง ขณะนี้จาริกธุดงค์ผ่านพื้นที่จังหวัดระนอง พระใหญ่เมืองภูเก็ต สู่องค์พระปฐมเจดีย์นครปฐม

 

โพสต์ดังกล่าว

ธุดงค์ คือวัตร หรือแนวทางการปฏิบัติจำนวน 13 ข้อ ที่พระพุทธเจ้าอนุญาตไว้ให้แก่พระสงฆ์สำหรับเลือกนำไปปฏิบัติ เพื่อมุ่งให้เป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติมของพระสงฆ์ที่ตั้งใจสมาท านความเพียรเพื่อมุ่งขั ดเกลาทางจิตเพื่อกำจั ด กิ เล ส โดยธุดงค์นี้เป็นเพียงวัตร หรือแนวทางการประพฤติ ที่ไม่ใช่ศีลของพระสงฆ์ พระสงฆ์จึงเลือกปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และการปฏิบัติธุดงค์

กราบสาธุ

ขอบคุณ เหยี่ยวข่าว ภูเก็ต Newshawk Phuket

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *